Účtovníctvo
a poradenstvo
Propter&Co

proptercoadmin 17. novembra 2023 0 Comments

Slovenský daňový systém ponúka občanom niekoľko výhod, pričom jednou z nich je nezdaniteľná časť dane, ktorú v odbornej reči nazývame skratkou NČZD. NČZD slúži ako nástroj na zníženie základu dane, z ktorého je vyčíslená daň z príjmu. Ide o

proptercoadmin 17. novembra 2023 0 Comments

Od 1. januára 2024 čaká živnostníkov, podobne ako v ostatných rokoch, zvýšenie minimálnych odvodov platených do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Súvisí to s dlhodobo sa zvyšujúcou priemernou mesačnou mzdou, ktorá v roku 2022 dosiahla úroveň 1 304 €. Táto suma je

proptercoadmin 18. októbra 2023 0 Comments

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis